Utsikter - så långt ögat når

17 juni 2017 till 1 oktober 2018

Utsikterna är del av vårt gemensamma kulturarv. Platser och utsikter förenar oss, oavsett hur gamla vi är, var vi kommer ifrån, hur vi definierar oss själva och vad andra tänker om oss. Att besöka utsikter har blivit självklart, också i städer. Vad vyn väcker är svårare att veta. Någon upplever kontroll när andra får svindel. Där en känner sig trygg och skyddad vill en annan se himlen.

I Skogsmuseet i Lyckseles nya utställning har utsikterna huvudrollen. Vi får veta hur utsikten blev ett semestermål och trycktes upp på vartenda vykort, hur utsikter haft praktisk användning i olika sammanhang, t ex i försvaret, skogsbruket och på jakten. Vi kan ta del av hur resenärer, konstnärer och författare upplevde sin utsikt förr, men också se dagens utsikter som lämnats in till museet. Vissa av dem finns inte mer. Andra har någon tvingats fly ifrån. Några väcker längtan och andra är viktiga på ett alldeles särskilt sätt. Kan man uppleva en utsikt fast man förlorat synen?

Skogen är fylld av utsikter – även om det finns ett visst spänningsförhållande mellan tätvuxen skog och vida vyer. Kalhyggen ger upphov till blandade känslor. Namn som Utsikten och Vidablick antyder att utsikten är något som det funnits anledning att sätta ord på och berätta om.
På Skogsmuseet söker vi efter de berättelserna. 

VÄLKOMMEN!

Vill Du/Ni ha en visning i utställningen? Kontakta Iréne Gustafson, tel 0950-177 42.
 

Utställningskatalogen har fått Guldpris av UtställningsEstetiskt forum i samband med Sveriges Museers Vårmöte 18 april 2018:

Utställningskatalogen har en speciell plats i arbetet med en museiutställning. Den finns som referens och minne för besökaren både under och efter utställningenstiden, öppnar för reflexion och blir en egen del av utställningen.

Skogsmuseet i Lycksele har till utställningen UTSIKTER – så långt ögat når skapat en katalog som tar avstamp i utställningen men som också står på egna ben. Med skribenter, illustratör, fotografier och olika infallsvinklar undersöks ett i sig eteriskt begrepp. Resultatet har blivit en katalog som inspirerar, breddar och fördjupar vårt seende och låter blicken från museets utställning vandra ut i landskapet. Det tycker vi är GULD värt."

Katalogen har tillkommit tack vare Monica W Gideonsson, Iréne Gustafson, Britt Ignell, Josefine Laul, Ulf Lundkvist, Erland Segerstedt, Anna Sjöstrand och Alexander Öbom. Konungen Gustav VI fond för svensk kultur har lämnat ekonomisk stöd till katalogen.
Tack till andra medverkande som bidragit med sina kunskaper, tid och bilder!

 

Katalog/bok

 ...kan beställas här. Nu till ett GULDPRIS! 

Recension i VF, 15 augusti 2017.