På uppdrag av...

Skogsmuseet utför olika typer av uppdrag, såsom inventeringar, undersökningar och utredningar i framför allt skogliga miljöer. Vi daterar även byggnader, historiska föremål samt arkeologiska och skogshistoriska fynd genom årsringsdatering, så kallad dendrokronologi.

Bland våra uppdragsgivare märks Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Svenska kyrkan, kommuner, skogsbolag och privata markägare.

Museet arbetar också med utställningar på uppdrag, läs mer om det under menyn Utställningar.

För information och offert kontakta:
Björn Åström, tel 0950 - 177 48.