Spår i skog & städer

Skogsmuseet deltog i det stora projektet Rock Art in Sápmi som handlade om nordliga kulturtraditioner och hällkonst i vid bemärkelse. I samband med kulturhuvudstadsåret Umeå 2014 arbetade vi, tillsammans med Västerbottens museum, Skellefteå museum och Konstfrämjandet i Västerbotten med ett pedagogiskt arbete som riktade sig till länets mellan- och högstadieelever. Eleverna fördjupade sig i den tid och det sammanhang som hällbilderna är skapade i och jämförde sedan med de spår som vi i dagens samhälle lämnar efter oss, exempelvis graffiti.

Arbetet i skolorna inleddes under hösten 2013 och i Lycksele deltog 135 Lyckseleelever. Tillsammans med Skogsmuseets arkeolog Mikael Jakobsson och konstnären Anders Sunna arbetade klasserna med tecken, symboler och uttryck från forntid fram till idag – både i sina klassrum och i stadsmiljö. De besökte hällmålningen på Korpberget. Projektet avslutades med en stor, festlig final på Gammlia i Umeå.