Skogligt

I  föremålssamlingen finns allt från små yxmärken till stora maskiner. En del är sökbart i databasprogrammet Sofie som används för att hantera samlingen. De registrerade fotografierna är än så länge få. Arbete pågår! Vi har till exempel en stor samling foton som övertagits från skogsmuseet Silvanum och filmer från Skogforsk. Sammantaget ger dessa föremål, bilder och filmer en fyllig bild av skogsbrukets utveckling och skogsarbetets förändringar under de senaste hundra åren.

 

 


Se tidigare månaders filmer på Vimeo!

MÅNADENS FILM: APRIL

SPÅREN FÖRSKRÄCKER (12:01)

Svenska Livräddningssällskapet
https://svenskalivraddningssallskapet.se/
http://issäkerhet.se

Regi: Niklas Skoglund
Foto: Hilmer Ekdahl, Caj Nilsson
Musik: Gunnar Johansson

Ur samlingen från Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, numera Skogforsk.

 

Visas i Skogsbion nu!

skogsfilmer.pdf (0.1 MB)

Artikel om vårt arbete med filmerna.

skogsfilmer_bevaras.pdf (0.7 MB)

Intervjuer, dokument, dagböcker...

I museets samlingar finns också ljudupptagningar, dagböcker, handböcker och annat arkivmaterial av olika slag. Här ser du exempel på intervjuer som utförts under senare tid i ett projekt som ska leda till ett Kunskapsträd på webben. Detta görs i samarbete med SLU, med stöd av Carl-Göran Adelswärds stiftelse.

Intervjuer

Skogsarbetare f. 1940.

intervju_bjorn_finnberg_2016.pdf (0.1 MB)

Kronojägare f. 1933

intervju_birger_stenlund_2016.pdf (0.1 MB)