Skogis 100 år

6 november 2015 till 20 november 2015

Med anledning av att fakulteten för Skogsvetenskap fyller 100 år har Skogsmuseet i Lycksele haft nöjet att producera en utställning i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Utställningen visas i ljusgården Lyckan på SLU i Umeå.

Mycket har hänt under 100 år, både på fakulteten för Skogsvetenskap och i den svenska skogen. För oss kändes det självklart att låta ett hundraårigt träd representera den här tiden. Tillsammans har vi gjort ett grovt urval, där stora ”knappnålar” markerar viktiga händelser inom fakulteten och skogsnäringen.
På samma sätt som årsring läggs till årsring har kunskapen om skogen hela tiden adderats och blivit större. 

Lokalen är öppen varje vardag kl 8-17.

Gör ett besök!