Skogens Dag 2018

18 augusti 2018

Årets Skogens Dag går av stapeln lördag den 18 augusti. Temat är "En skog för alla". 

Ur programmet:

  • Utställningar/stationer om bl.a. plantering, gallring, slutavverkning, kulturmiljöer i skog, utbildningar mm.
  • Landshövding Magdalena Andersson talar.
  • Kända finsmakare och kockar bedömer tallbark och ger kreativa förslag på hur bark kan användas.
  • Frågesport - vinn en övernattning på Granö Beckasin.
  • Tjärbränning.
  • Bandet Needless spelar pop och rock.
  • Provsmaka tallbark.
  • Glommers Bär säljer kravcertifierade produkter av vilda skogsbär och informerar om Bärens Hus som är under uppbyggnad i Glommersträsk.
  • Rolf Zale berättar om de nästan 10 000-åriga tallar som grävts upp i Lycksele.
  • Teater Sagospinn, med slöjdstunder för barn och unga.

När skogen kom till Lycksele
Rester av fem 9 600 år gamla tallar och ett 12 meter högt träd har grävts upp i Lycksele. De, tillsammans med undersökningar i närheten av Lycksele, har gett oss en helt ny bild av hur skogen, och övrig vegetation, etablerades direkt efter istidens slut. Med Rolf Zale, Umeå universitet, berättar.
En del i föreläsningsserien MedVetenskap.

Nominera någon till priset Tallkvisten! 
Mera Skog gruppen i Lycksele delar från och med 2015 ut priset Tallkvisten för värdefulla insatser för skogen och framförallt skogsbruket. 

Priset, som består av ett konstverk, skall gå till en person hemmahörande i eller bördig från Lycksele kommun som genom stort engagemang har främjat skogsbruket lokalt, nationellt eller internationellt. Pristagaren kan både vara självverksam eller yrkesverksam i skogen. Han eller hon kan ha utvecklat ett system, tjänst eller produkt kopplat till skogsbruket, bedrivit verksamhet som inspirerat andra till ett bättre skogsbrukande eller på andra sätt positivt verkat för ett förbättrat skogsbruk. 

Alla har möjlighet att nominera en pristagare. Vinnaren kommer slutligen att utses av Mera Skogs arbetsgrupp och tillkännages under Skogens Dag.

VÄLKOMNA!

Skogens Dag är i år ett arrangemang i samarbete mellan Skogsstyrelsen, Sveaskog, Holmen Skog, Svenska Skogsplantor, SCA Skog, Norra Skogsägarna, Martinsons, Skogsmuseet, Lycksele Hembygdsgille, Lycksele Sameförening, ABF, Medborgarskolan, Mera Skog Västerbotten.

Nominera till Tallkvisten!

tallkvisten_-_nominera.pdf (0.5 MB)

Inbjudan

inbjudan_skogens_dag_2018.pdf (3.4 MB)