Museinätverket Skog & Trä

För ett par år sedan bildades ett nätverk för olika skogshistoriska museer/anläggningar i landet. Vi är nu sjutton deltagare som arbetar för att: 

  • inventera olika museer/anläggningar med utställningar om skog, flottning och träbearbetning
  • skapa ett gemensamt informationsmaterial med broschyrer, webbsidor m.m.
  • samordna dokumentation från de olika samlingarna och synliggöra dessa på webben.

Vilket leder till:

  • att samlingarna blir mer åtkomliga för turister, forskare m.fl.
  • förbättrad vård och dokumentation av anläggningar, föremål och arbetstekniker
  • ökat besöksantal
  • inspiration till stärkta organisationer och ekonomier.

Dokument

Broschyr 2018, skogsmuseer i Sverige

museifolder_2018_tryck.pdf (1.5 MB)

Museinätverkets hemsida hittar du här.

Kontakt: 
Siljansfors Skogsmuseum, Christer Karlsson, tel 070 - 304 57 84, christer.karlsson@slu.se