Se skogen med nya ögon!

10 oktober 2015

Länskulturvecka i Åsele: Om Åsele lappmark och spår i skogen

LÖRDAG 10 OKTOBER KL 12–15, FÖRSAMLINGSHEMMET, FREDRIKA

Föredrag med Gudrun Norstedt, forskare och författare, som ägnat lappmarken och lappskattelanden stort intresse samt Anna-Maria Rautio, skogshistoriker som fokuserat på samers resursanvändning i skogsmark. Arkeologen Erik Sandén visar och berättar om spår i skogen och skogssamisk kultur.
Du kommer att se skogen med nya ögon efter detta!

Kaffeservering.

Arr: Johan Nordlandersällskapet, Skogsmuseet i Lycksele, Västerbottens museum och Studieförbundet Vuxenskolan.