Samlingar

På Skogsmuseet finns samlingar av äldre föremål, fotografier och filmer där det mesta har anknytning till skogsbruk. Bland givarna finns såväl skogsbolag som privatpersoner. Katalogisering och digitalisering pågår av samlingarna, bland annat av ett stort material från Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut samt av det tidigare skogsmuseet Silvanums fotosamling.