Unik samisk samling

Birger Nordins omfattande samiska samling med konst, föremål och böcker finns sedan 2006 på Skogsmuseet i Lycksele. Samlingen, som ägs av Sparbankstiftelsen Norrland, är en av världens mest unika samlingar av samiska bruksföremål, konst och böcker. 
Se filmen nedan om samlingen och samlaren Birger Nordin. Här intill ser du några av Birgers favoriter i samlingen.

Samlingen härrör från samiskt område i Sverige, från tiden omkring 1700 fram till 1940-talet. Genom dessa föremål kan ett urfolks historia beskrivas och aspekterna är många; nomadliv, djurhållning, hantverksskicklighet, matlagning osv.

 

I juni 2014 invigdes en ny utställning med de samiska skatterna, Samer i skog. Här visas bland annat "Birgers bästa", föremål som hör till samlarens favoriter, och ett hundratal knivar. Förstås illustreras också samers fantastiska förmåga att slöjda av trä och rötter. 

Skogsmuseet har genomfört en förstudie (Vuarkká), där samlingen står i fokus. Läs mer om det här!

Vill Du söka i samlingen? Det kan Du göra här.