Sök i våra samlingar

Här kan du hitta fotografier och föremål som finns i samlingar på Skogsmuseet i Lycksele. Vi har hittills registrerat och digitaliserat cirka 15 000 poster i våra samlingar, som nu läggs ut successivt. Registreringen har utförts av olika personer vid olika tidpunkter, varför informationen och utförligheten kan variera, också beroende på vad som noterats när föremål eller fotografier tagits emot. Vi gör vad vi kan för att informationen ska vara så fyllig och korrekt som möjligt. Synpunkter och ytterligare information tas tacksamt emot genom det formulär som är kopplat till varje föremål/fotografi.
Välkommen att botanisera och söka i våra samlingar.

Här påbörjar du din sökning!

Vill du söka i insektssamlingen hittar du länkar här.