Sök i våra samlingar

I databasen Kulturarv Västerbotten kan du hitta fotografier och föremål som finns i samlingar hos oss på Skogsmuseet i Lycksele, på Skellefteå museum och Västerbottens museum. Du kan söka i alla samlingar samtidigt eller i vart och ett av museerna i taget. Det finns också en snabbsökning för det samiska kulturarvet. Kulturarv Västerbotten stängs ned i slutet av juni 2018 och ersätts av "direktingångar" från de tre museernas webbplatser. Skogsmuseet kommer att succesivt lägga över samlingen till den nya databasen, med början under senare delen av april 2018.

Här påbörjar du din sökning i Kulturarv Västerbotten!