Våra kontakt- & arbetsuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på museet. Vi är en liten arbetsplats och organisation, vilket innebär att du som besökare kan hitta oss i olika delar av verksamheten - om än vi har våra ansvarsområden.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om något!

Magnus Andersson     T.f. VD Antikvarie
magnus.andersson@lycksele.se
Tel 0950 - 177 48

 

Agneta From Karlsson     Administratör / affärsutvecklare
agneta.from.karlsson@lycksele.se
Tel 0950 - 177 40

Agneta, som kom till museet våren 2018, har tidigare varit verksamhetschef vid olika turistanläggningar i Västerbotten.
Ansvarar för: Ekonomi, administration, bokningar, offerter konferens, butik.

Mikael Jakobsson     Antikvarie, samisk inriktning 
mikael.jakobsson@lycksele.se
Tel 0950 - 177 43

Mikael började sitt arbete på museet 2011, efter utbildning på Museologiprogrammet vid Umeå universitet och jobb med utveckling av Gammplatsen. Tidigare bilmekaniker/tekniker.
Ansvarar för: Kulturarv i skog, arkeologi, samisk samling & kultur. Kontaktperson SPÅR.

Joachim Sandberg     Samlingar och IT
joakim.sandberg@lycksele.se
Tel 0950 - 177 46

Joachim har arbetat på museet i omgångar, nu sedan 2013. Han är bred inom området IT.
Ansvarar för: Arbete med registrering och digitalisering av museets samlingar. Han jobbar också med frågor som rör IT, och teknik i bl.a. utställningar.

Patrik Backlund     Museitekniker / Vaktmästare 
patrik.backlund@lycksele.se
Tel 0950 - 177 45

Patrik började på museet våren 2019 och är ansvarig för underhåll av våra utställningar. Han är även utbildad konservator.

Eva Winnitski     Trädgårdsmästare
eva.winnitski@edu.lycksele.se
Tel 072 - 721 77 42

Påbörjade sitt arbete i Lapplands Kulturbotaniska Trädgård i maj 2018. Eva är också lärare i Lycksele kommun.