Samarbeten

Skogsmuseet samarbetar lokalt, regionalt, nationellt och i viss mån internationellt. Förutom de skogliga och kulturhistoriska nätverk som vi deltar i (se nedan) är det viktigt för oss att ha ett gott samarbete med såväl skogliga aktörer i Lycksele som Mera Skog i Västerbotten och skogsmuseer i Norden, för att ge några exempel. 

Bilder från Nordisk Skogshistoris konferens i Island, Norge och Finland.