MedVetenskap

Gammplatsens aktörer; Skogsmuseet i Lycksele, Lycksele sameförening och Lycksele hembygdsförening arrangerar föreläsningsserien MedVetenskap i syfte att sprida kunskap och aktuell forskning kring lokal kultur i inlandet och Södra Lappland.

Seminarietillfällena blir en naturlig plats att mot en historisk bakgrund diskutera naturresursanvändning och kulturhistoria samt inlandets situation idag.
Tanken med satsningen är också att stärka kompetensen och stimulera samarbetet i kultarvsspecifika frågor hos aktörerna på Gammplatsen, vilket i sin tur kan avspegla sig i besöksmålet Gammplatsen. 

Kungliga Skytteanska samfundet lämnar bidrag till seminarieserien.

Program hösten 2018

program_hosten_2018.pdf (0.3 MB)

Program våren 2018

program_varen_2018.pdf (0.2 MB)

Program hösten 2017

mvskap_hosten_2017.pdf (0.3 MB)

Program våren 2017

mvskap_varen_2017.pdf (0.3 MB)

Program hösten 2016

mvskap_hosten_2016.pdf (0.3 MB)

Program våren 2016

mvskap_varen_2016.pdf (0.6 MB)

Program hösten 2015

a3-affisch.pdf (0.2 MB)