Månadens föremål: Tumklave

Skogsmuseet tog 2021 emot en tumklave av mycket ålderdomlig modell. Tumklavar används för att mäta diametern på sågade stockar för att kunna beräkna volymen virke inför försäljning.

Historien bakom denna klave är okänd då inlämnaren räddat den från metallinsamling. Den är handsmidd och har siffermarkeringar som pekar mot mitten av 1800-talet, möjligen ännu tidigare. En liknande, men betydligt yngre, finns vid Länsmuseet Västernorrland, inventarienummer: M13370. Där anges att den använts för mätning av virke i vatten, något som kan förklara de långa skaften.

Om någon känner till dokumentation av liknande tumklavar och dess användning får man gärna höra av sig till Skogsmuseet, skogsmuseet@lycksele.se.

Text: Magnus Andersson

Se fler föremål i vår onlinedatabas!