Månadens föremål: Trudja

Denna trudja, även kallad truga eller tryga, är en variant av snösko för hästar.

Träbiten i bakkanten och den utstickande järnbulten framtill förhindrade att hästens hov kanade runt på träplattan, som hölls fast av järnspännet. Med muttrarna justerades storleken. Det var viktigt att trudjan inte satt vare sig för hårt eller för löst, då den kunde skava eller lossna.

Se föremålet i vår publika föremålsdatabas!