Månadens föremål: Tippkätting

Anvisningar för handhavande av tippkätting

Momentet när ett timmerlass skulle tippas i vattnet för att flottas var riskabelt. För att underlätta momentet samt hålla ihop stockarna till dess de befann sig i vattnet nyttjades en tippkätting. Denna var fast monterad vid tippningsrampen. När timmerbunten träffade vattenytan släppte låset och stockarna kunde flyta fritt. Därefter drogs kättingen upp i väntan på nästa timmerbil.

Text: Magnus Andersson
Foto: Joachim Sandberg

Se fler föremål i vår onlinedatabas!

(Större bild)