Månadens föremål: Snöskyffeln

Ett ofta förbisett redskap från det manuella skogsarbetets tid är snöskyffeln. Ett verktyg så självklart då avverkning länge främst var en vintersyssla. För att komma åt att lägga fällskäret så långt ner på stammen som möjligt, behövde huggaren skotta sig ner genom snötäcket.

Fotot visar två huggare i Vilhelminatrakten som får illustrera de förhållanden som arbetet i skogen utfördes i.

Text: Magnus Andersson, antikvarie, Skogsmuseet i Lycksele AB

Se fler föremål i vår onlinedatabas!