Månadens föremål: Skidstav

De första som beskrev samer som ett folk för 2000 år sedan berättade att de skred fram på redskap av trä, därav namnet ”Skridfinnar”.

Den äldsta skidan som hittats är ca 5200 år gammal, ungefär 700 år äldre än Stonehenge i England. Den hittades i en myr utanför Kalvträsk.

Tillsammans med den hittades också en skovelformad skidstav, en stav som ser ut som de stavar renskötare använt för att gräva och undersöka renbetet. Den här staven som finns i våra samlingar är från slutet av 1800-talet och ganska lik den, frånsett att spetsen är järnskodd.

Funderar inte ni också på hur länge samer har funnits?

Se detta och fler föremål i vår onlinedatabas!