Månadens föremål: Såghandtag

Såghandtag som stapelvara

Det manuella skogsarbetet byggde på personligt ansvar för utrustningen. Sågar slets hårt och krävde underhåll dagligen. Slipning, filning och skränkning tillhörde rutinuppgifterna men med jämna mellanrum behövde sågblad och handtag ses över och bytas.

Sågarna fanns att köpa hela men handtag och blad var utbytbara och kunde köpas separat. Passade inte ett blad fanns verktyg för håltagning efter det mönster handtaget hade. I den mån man inte hade en butik tillgänglig fanns flera postorderföretag där utrustning för de flesta ändamål gick att beställa. Som referensmaterial är dessa kataloger oundgängliga när föremål som idag inte används ska identifieras.

Se fler föremål i vår onlinedatabas!