Månadens föremål: Kåsa

Månadens föremål är en kåsa, på umesamiska gukssie.

Ett kärl för att dricka ur har nog alltid använts och har sett olika ut under tidernas gång. Den kan vara enkelt gjord av näver, men vanligast är nog att den tillverkats av en björkvril. Idag kan man köpa enkla modeller av olika kompositmaterial.

Se detta och fler föremål i vår onlinedatabas!