Månadens föremål: Filklove

Titel: Filklove ”Orsia" Universal Nr 403

Tillverkare: AB Orsa Sågbladsfabrik, Orsa, Sverige

Underhåll av verktyg var en självklar del av skogshuggarens vardag. Yxor, barkspadar och inte minst sågar måste slipas för att vara maximalt effektiva. Ansvaret låg på den enskilde individen och gjordes efter arbetsdagens slut.

Utrustningen var enkel. Filar och brynen användes för eggarna samt en skränktång till att ställa in rätt vinkel på sågbladens tänder.

För att hålla fast sågbladet behövdes dock någon form av anordning. Ett vanligt verktyg som fyllde detta syfte var filkloven, en sågbladshållare som monterades på ett arbetsbord eller i vissa fall på ett träd. Den gjorde sågbladet enklare att underhålla genom att det låg stadigt och därigenom möjligt att slipa till maximal skärpa.

Filkloven fanns i många utföranden och tillverkades vid flera större smedjor och mekaniska verkstäder.
Skogsmuseets exemplar är tillverkat i mitten av 1950-talet av AB Orsa Sågbladsfabrik i Dalarna. Originalkartong, instruktionshäfte samt tillbehör finns bevarade.

Text: Magnus Andersson, antikvarie, Skogsmuseet i Lycksele AB

Se fler filklovar i vår onlinedatabas!
Se en filklove användas i "Månadens film"!