Månadens föremål: Ceremonitrumma

Den här trumman samlades in i Lycksele lappmark under senare delen av 1600-talet.

Prästen Olaus Graans son, Kristoffer, förde den till Stockholm. Där hamnade trumman så småningom på Nordiska museet, varifrån vi lånat den.

På trumman ser vi både tecken och Olaus Graans anteckningar.

Se fler föremål i vår onlinedatabas!