Kulturväxter

I Lapplands Kulturbotaniska Trädgård finns gamla kulturväxter som samlats in genom POM, Programmet för Odlad Mångfald. Många är de trädgårdsägare som har lämnat plantor av mormors ros, grannens stormhatt, farfars rabarber och kusinens pelargon. Växterna har arrangerats på ett sätt som hämtat inspiration från samisk hantverkstradition och nybyggarkultur. 

Läs mer om Kulturbotan i filen nedan, ett repotage infört i Trädgård i Norr, nr nr 2/2014, www.tradgardnorr.se, med text och bilder av Text & Tal, Karin Engman. 

Odlingssäsongen 2018 sköter Skogsmuseet trädgården på uppdrag av Lycksele kommun, som tecknat avtal med SLU om ett lokalt klonarkiv på Gammplatsen. Ett trettiotal växter är så kallade genbankssorter som vi ska ta särskilt väl hand om och visa. Målet är också att återställa rabatterna till ett mer ursprungligt skick, så som de såg ut vid planteringen 2010-2012. Ritningar för dessa kan hämtas i receptionen på Skogsmuseet/Huggarepoken.

Vid planteringarna finns informationsblad som berättar om vad som pågår under säsongen.

Kontakt: Trädgårdsmästare Eva Winnitski tel 076-782 98 69.

Foto till höger och nedan: Reginald Scholz.

 

 

Om Kulturbotan i Trädgård i Norr

om_kulturbotan.pdf (3.7 MB)

Mästarrabatten 2015

folder_mastarrabatt.pdf (4.1 MB)