Kulturväxter

I Lapplands Kulturbotaniska Trädgård finns gamla kulturväxter som samlats in genom POM, Programmet för Odlad Mångfald. På Kulturbotan visas välkända blommor upp, arrangerade på ett nytt sätt som hämtat inspiration från samisk hantverkstradition och nybyggarkultur. Typiska torpväxter har placerats i strama samiska flät- och trekantsmönster. Många är de trädgårdsägare som har lämnat plantor av mormors ros, grannens stormhatt, farfars rabarber och kusinens pelargon.

Läs mer om Kulturbotan i filen nedan, ett repotage infört i Trädgård i Norr, nr nr 2/2014, www.tradgardnorr.se, med text och bilder av Text & Tal, Karin Engman. 

Odlingssäsongen 2018 ska Skogsmuseet sköta trädgården på uppdrag av Lycksele kommun, som tecknat avtal med SLU om ett lokalt klonarkiv på Gammplatsen. Ett trettiotal växter är så kallade genbankssorter som vi ska ta särskilt väl hand om och visa. För detta arbete har trädgårdsmästare Eva Winnitski anställts (från mitten av maj 2018).

Kontakt: Björn Åström, tel 0950-177 48.

 

Foto till höger och nedan: Reginald Scholz.

 

 

Om Kulturbotan i Trädgård i Norr

om_kulturbotan.pdf (3.7 MB)

Mästarrabatten 2015

folder_mastarrabatt.pdf (4.1 MB)