Kulturarv & framtid

Skogsmuseet driver och medverkar i projekt som anknyter till vårt uppdrag. Genom projekten har vi möjlighet att öka vårt utbud och förstärka museets verksamhet, till exempel vad gäller kunskaps- och materialinsamling. Projekten bidrar också till att bredda vår kompetens, samtidigt som vi har möjlighet att dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter.

Foto: Wild Lapland, Källan Spa & Hotell, Skogsstyrelsen m.fl.

 

Kunskapsturism i skog

PINUS - projekt innovativa upplevelser i brukad skog - handlar om att föra samman besöksnäring, skogsnäring och skoglig akademi för att skapa turistiska möjligheter i brukad skog. Genom samarbete och kunskapsutbyte kan PINUS ta fram nya, unika besöksmål i skogen, vilket i sin tur möjliggör för små och medelstora företag inom regionens besöksnäring att växa på en ny marknad: tematisk kunskapsturism i skog. 

Kontakt: Projektledare Malin Ackermann, tel 070-690 95 79.

Projektet finansieras av EU/Regionala strukturfonden. Medfinansiärer är: Region Västerbotten, Lycksele kommun, Sveaskog, SLU, Granö Beckasin, Skogsmuseet i Lycksele.

HÄR hittar du projektets nya hemsida!

Projektet finns på facebook: Projekt PINUS

The PINUS project
Innovative experiences and tourist opportunities in managed forests of northern Sweden.
Read more in the brochure!

Samarbetsparter

Sveaskog
SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet
Granö Beckasin
Skogsmuseet (projektägare)

Dialogparter
Gold of Lapland
Skogsriket Västerbotten
 

Vuarkká

Skogsmuseet i Lycksele ska under en ettårig förstudie undersöka förutsättningarna för VUARKKÁ* – en mötesplats och ett visningsarkiv i Södra Lappland.

Vi ska arbeta med framförallt dessa frågeställningar:

  • Hur kan samlingen Samiska skatter generera nya upplevelser och möten samt sprida kunskap om samisk kultur?
  • Kan en mötesplats/skattkammaren spela roll i Centralmuseernas krav på decentraliserad verksamhet, med Skogsmuseet som samarbetspart i södra Lappland?
  • Vilka fysiska krav ställs på ett bra visningsarkiv? Vad krävs för att visa föremål från andra museers samlingar?
  • Kan samlingen stärka besöksnäringsföretagen i området?
  • Den hittills största repatrieringen i Sverige planeras äga rum på Gammplatsen i Lycksele. Vilken roll kan Vuarkká spela då och i framtiden med anledning av detta?

Målet är att med hjälp av förstudien kunna fatta beslut om och hur Skogsmuseet med samarbetspartners ska gå vidare för att etablera Vuarkká – fysiskt, publikt, innehålls- och samarbetsmässigt.

Förstudien finansieras till största del av Statens Kulturråd och Region Västerbotten. 

* gömma/skattkammare på umesamiska.

 

Samarbetsparter

Lycksele Sameförening
Lycksele samisk förvaltningskommun
Vartooe, Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet
Sameätnam
m.fl.