Invigning: EN VÄRLD FULL AV MÖNSTER - genom 20 slöjdares händer

18 oktober 2020
Länshemslöjdskonsulent Felix Wink gör i ordning den nya utställningen.

Invigning söndag 18 oktober kl 12.00.
Prova slöjda med kniv med länshemslöjdskonsulent Isac Enetjärn!

Utställningen finns på Huggarepoken fram till den 15 november.

Välkomna!