Spännande i skog

I skogen finns mängder av spår som visar hur vi människor nyttjat skogen - från stenålder fram till idag - både för husbehov och som näring. Många spår är unika för vår landsände.
Här finns information om olika typer av lämningar. Titta gärna också på filmerna nedan!
Nedan hittar du också  information om lämningar i skogar i och runt Lycksele kommun som är spännande att besöka och uppleva. Observera att GPS-koordinater anges på många av dem, vilket gör det lätt att hitta kulturspåren! 

 

Guideblad – PDF arkiv

Altarliden

altarliden.pdf (7.8 MB)

Avledningskanal

avledningskanal.pdf (5.0 MB)

Bromans vattuledning

bromans_vattuledning.pdf (5.1 MB)

Cykelstig i Byssträsk

cykelstig_bysstrask.pdf (6.1 MB)

Dammbank, Vinliden

dammbank.pdf (5.4 MB)

Fångstgropar, Pausele/Jovan

fangstgropar.pdf (6.3 MB)

Flottningsdamm, Vinliden

flottningsdamm_vinliden.pdf (6.0 MB)

Flottningslämningar, Jovan

flottningslamningar.pdf (6.4 MB)

Gammelhemmet i Knaften

gammelhemmet_502.pdf (7.0 MB)

Gammfogdens damm

gammfogdens_damm.pdf (5.9 MB)

Samiska härdar i Hardar, Vanjaurbäck

hardar_vanjaurback.pdf (5.3 MB)

Lämningar efter kolarkoja

kolarkoja.pdf (5.2 MB)

Lars Massheden

lars_mass-heden.pdf (5.7 MB)

Örträskdammen

ortraskdammen.pdf (6.3 MB)

Poas och Storbergskojan

poas_storbergskojan.pdf (6.7 MB)

Flottlämningar i Sikträskbäcken

siktraskbacken.pdf (7.4 MB)

Sodomsdammen

sodomsdammen.pdf (5.7 MB)

Stentjärdalen, Halvvägsberget

stentjardal.pdf (6.0 MB)

Tjärdal, Pausele/Jovan

tjardal_jovan.pdf (5.9 MB)

Torplämning 838

torplamning_838.pdf (5.3 MB)

Torplämning 870, Kvarnberget

torplamning_870.pdf (5.5 MB)

Vårträskrännan och dammen

vartraskrannan.pdf (7.2 MB)

Ajaurkojan

ajaurkojan.pdf (5.0 MB)

Alsbergets naturreservat

alsbergets_naturreservat.pdf (4.7 MB)

Cykelstig Pausele/Jovan

cykelstig_jovan.pdf (4.7 MB)

Flottningsdamm i Åtjärn

flottningsdamm_atjarn.pdf (5.0 MB)

Gammelhemmet Bäverträsk

gammelhemmet_bavertrask.pdf (4.3 MB)

Gränsröse

gransrose.pdf (4.1 MB)

Härbre Örträsk

harbre_ortrask.pdf (5.1 MB)

Flottarkoja i Harpsund

harpsund.pdf (5.6 MB)

Flottarkoja Kuliskojan

kuliskojan.pdf (5.4 MB)

Mastatjärn

mastatjarn.pdf (5.8 MB)

Kronotorpet Myrkulla

myrkulla.pdf (4.6 MB)

Överbo urskog

overbo_urskog.pdf (5.9 MB)

Rutholmen

rutholmen.pdf (5.6 MB)

Spå Klemmets tall

spa_klemmets_tall.pdf (5.0 MB)

Timmerränna Storforsen

storforsen.pdf (5.5 MB)

Storstenen Jovan

storstenen_jovan.pdf (5.6 MB)

Stortallen Granölund

stortallen_granolund.pdf (5.7 MB)

Skvaltkvarn Tallträsk

talltrask.pdf (6.1 MB)

Tuggensele urskog

tuggensele_urskog.pdf (5.3 MB)

Hällkonst i Norrland

forntidsbilder.pdf (1.3 MB)

Gammelhemmet i Knaften

gammelhemmet_857.pdf (4.2 MB)

Gammfogdens vattuledning

gammfogdens_vattuledning_834.pdf (3.1 MB)

Radiokojan

radiokojan.pdf (3.3 MB)

Älgarna på Korpberget

hallmalning_korpberget.pdf (1.6 MB)

Film

Se filmer om hur kulturspår kan hittas och räddas, med exempel från Kvarkenregionen. Filmerna har tagits fram i projektet SKAIK. Del 1 handlar om bebyggelselämningar, del 2 om tjärdalar och kolbottnar, del 3 om fångstgropssystem och härdar.