I samarbete med Finland

Det finns stora kunskapsluckor kring kulturlämningar i Västerbottens och Österbottens skogar. Flera områden är endast översiktligt inventerade av arkeologer. Eftersom skogens kulturarv är så pass okänt riskerar det att förstöras av det moderna skogsbruket. För att bevara och klara skyddet av Kvarkenområdets kulturmiljöer krävs både kunskapsuppbyggnad genom inventeringar och kunskapsförmedling genom information samt effektivare förvaltning genom vård och skötsel av kulturlämningar.
En film om hur kulturlämningar kan hittas och räddas har tagits fram - se den här!

SKAIK (Skogens Kulturarv I Kvarkenregionen) var ett EU-projekt mellan aktörer i Västerbotten (Västerbottens museum, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Skellefteå museum, Skogsmuseet) och Österbotten (Museiverket, Södra Österbottens skogscentral, Österbottens förbund).

Hösten 2013 arrangerades seminariet Forest cultural heritage på Skogsmuseet, som samlade deltagare med anknytning till både KING- och SKAIK-projekten.

Foto: Vesa Laulumaa.