Donation till museet?

Skogsmuseet är intresserat av föremål, fotografier och filmer som anknyter till skogsbruk och skog. Våra magasinsutrymmen är begränsade och det är främst föremål och foton med kända härkomstuppgifter som kan tas emot.

Skogsmuseet i Lycksele AB etablerades 2007. Fram till den tidpunkten hade hela museiverksamheten bedrivits inom ramen för Stiftelsen Lycksele Skogsmuseum. Från 2007 drivs verksamheten i ett aktiebolag, medan samlingarna fortsatt finns i stiftelsens ägo. Donationer som kommer museet till del blir, såvida inte annat överenskommes, Stiftelsen Skogsmuseet i Lyckseles egendom. 


Har du något som du vill skänka till museet,
kontakta Skogsmuseet tel 0950 - 379 45.

Insamlingspolicy

insamling_skogsmuseet.pdf (0.5 MB)