Donation till museet?

Skogsmuseet har intresse av föremål, fotografier och filmer som anknyter till skogsbruk och skog. Våra magasinsutrymmen är begränsade och det är främst föremål och foton med kända härkomstuppgifter som kan tas emot.

Skogsmuseet i Lycksele AB etablerades 2007. Fram tid den tidpunkten hade hela museiverksamheten bedrivits inom ramen för Stiftelsen Lycksele Skogsmuseum. Från 2007 drivs verksamheten i ett aktiebolag, medan samlingarna fortsatt finns i stiftelsens ägo. Donationer som kommer museet till del blir, såvida inte annat överenskommes, Stiftelsen Lycksele Skogsmuseums egendom. 

Har du något som du vill skänka till museet, 
kontakta Mikael Jakobsson, tel 0950 - 177 43.

Insamlingspolicy

insamling_skogsmuseet.pdf (0.5 MB)