Gammal samlingsplats

Skogsmuseet ligger naturskönt på en halvö i Umeälven som fått namnet Gammplatsen. Det var tidigare en samlingsplats, för bland annat samer, nybyggare och handelsmän. Här hölls marknader och ting, kyrkhelger firades flera gånger per år. Aktörer på Gammplatsen idag är Lycksele Hembygdsgille, Lycksele Sameförening och Skogsmuseet. Besök gärna Gammplatsens hemsida!

 

År 1607 byggdes den första kyrkan och 1632 inrättades en skola för samepojkar. Öhn, som halvön då kallades, övergavs i slutet av 1700-talet. Under andra halvan av 1900-talet blev det liv och rörelse igen då nybildade Lycksele hembygsdgille började uppföra hus från trakten och Lycksele Djurpark inleddes sin verksamhet här.

Gammplatsen erbjuder både natur och kultur: Kyrka, kåtor, husgrunder, gårdar och utställningar ger en bild av livet i lappmarken. Sommartid kan du till exempel stiga in i hembygdsområdets stugor, kåtor, kägelbana och handelsbod eller klättra upp i en njalla (samisk förvaringsbod). 
 

Foto: Lars Bygdemark, Marcus Bäckström, Andreas Nilsson. 

I Lapplands kulturbotaniska trädgård, Kulturbotan, arrangeras och bevaras välbekanta torpväxter med inspiration från samisk hantverkstradition och nybyggarkultur. I Naturreservatet ses minst fyrahundraåriga gamla tallar. Fornlämningsområdet är spännande - där ser vi spår efter tidiga besökare på Gammplatsen.
Sommartid och veckorna runt jul lever området upp, med öppna gårdar, museer och olika aktiviteter.