Förändringar i skogen speglat via Riksskogstaxeringen

19 november 2018

Taxeringslaget med packning på en (bristfärdig) flotte. Norrbotten 1926. Skogsbibliotekets bildarkiv, SLU.

Anna-Lena Axelsson, forskare och miljöanalytiker vid Sveriges Lantbruksuniversitet, berättar om Riksskogstaxeringen som pågått i Sverige sedan 1923. Riksskogstaxeringens främsta syfte är att beskriva tillstånd, tillväxt och avverkning i våra skogar. Den unikt långa tidsserien speglar viktiga förändringar i Sveriges skogar som kopplar både till skogsbruk och förändrad markanvändning. Över tid har inventeringen förändrats både när det gäller innehåll och genomförande. 

Välkommen att lyssna och ställa frågor!

Tid: Kl 18.30
Plats: Konferenslokalen Stubben på Skogsmuseet i Lycksele
Fri entré. Fika i pausen.

En del av seminarieserien MedVetenskap som arrangeras av Skogsmuseet, Lycksele sameförening och Lycksele Hembygdsgille, med stöd av Kungliga Skytteanska samfundet.

 

 

 

 

Höstens program MedVetenskap

program_hosten_2018.pdf (0.3 MB)