Böcker, tidningar & tidskrifter

Vi har ett litet bibliotek med framför allt skogslitteratur. Bland tidskriftsserier kan nämnas Skogen och Norrlands Skogsvårdsförenings Tidskrift.
Biblioteket är tillgängligt efter överenskommelse.

Kontakt
Iréne Gustafson, tel 0950-177 42.