Arktisk skinnberedning – ett världskulturarv

18 december 2017 till 20 januari 2018

Utställning på Lycksele bibliotek med skulpturer i råhud samt bildspel som visar kvinnors arbete med skinn – i fyra olika kulturer.
Lotta Rahme, som tillverkar dräkter och andra föremål till olika museer, har producerat utställningen.  

Utställningen består av fyra kvinnoskulpturer i råhud, en indian, en inuit, en same och en ainukvinna. Till varje skulptur hör ett bildspel som visar kvinnorna i arbete. Utställningen är skapad som en hyllning och ett tack till de kvinnor som undervisat Lotta Rahme. "Lika viktigt som det är att bevara föremål på museum är det att bevara de tekniker och den kunskap som krävs för att tillverka dessa." 
Utställningen visades först på Etnografiska Museet i Stockholm 2010 men är nu omvandlad till en vandringsutställning som hittills visats på tjugotalet platser i Norden. 

Bibliotekets öppettider finns här.

Välkomna!

Arr: Lycksele bibliotek, Lycksele sameförening, Skogsmuseet i Lycksele.