Skogligt

I föremålssamlingen finns allt från små yxmärken till stora maskiner. En del är sökbart i vår onlinedatabas som används för att hantera samlingen. Vi har även en stor samling foton som övertagits från skogsmuseet Silvanum och filmer från Skogforsk. Sammantaget ger dessa föremål, bilder och filmer en fyllig bild av skogsbrukets utveckling och skogsarbetets förändringar under de senaste hundra åren.

 

 


Se tidigare månaders filmer på Vimeo!

MÅNADENS FILM: AUGUSTI

VATTENVÄG (33:27)

Månadens film visar hur flottningen gick till på våra älvar med biflöden. Flottningen i Sverige lär ha kommit igång i större skala under 1300- och 1400-talet. Vindelälven flottades till 1975 och Umeälven till 1980. Det upphörde av ekonomiska skäl, det blev billigare att frakta virket med lastbil.

Ur samlingen från Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, numera Skogforsk.

 

Visas i Skogsbion nu!

skogsfilmer.pdf (0.1 MB)

Artikel om vårt arbete med filmerna.

skogsfilmer_bevaras.pdf (0.7 MB)

Intervjuer, dokument, dagböcker...

I museets samlingar finns också ljudupptagningar, dagböcker, handböcker och annat arkivmaterial av olika slag. Här ser du exempel på intervjuer som utförts under senare tid i ett projekt som ledde till kunskapsträdet på visaskogen.
Detta i samarbete med SLU, med stöd av Carl-Göran Adelswärds stiftelse.

Intervjuer

Skogsarbetare f. 1940.

intervju_bjorn_finnberg_2016.pdf (0.1 MB)

Kronojägare f. 1933

intervju_bertil_stenlund_2016.pdf (0.1 MB)