Ägarrepresentanter

Aktierna i Skogsmuseet i Lycksele AB ägs till 51 procent av Lycksele kommun och till 49 procent av Regionförbundet Västerbottens län. Nedan ser du de styrelseledamöter som respektive ägare representeras av och som du är välkommen att kontakta. Styrelsen sammanträder ungefär varannan månad.

Här kan du läsa mer om museets symbol/logotyp som togs i bruk 2013. 

Ingrid Ölmebäck, ordförande (s)
ingrid.olmeback@lycksele.se 
Tel 073-809 51 59

Stig-Lennart Karlsson, ledamot (s)
stig-lennart.karlsson@lycksele.se
Tel 0950-530 00

Siw Engelbertsson, ledamot (kd)
siwinez@gmail.com
Tel 070-309 52 83


Ersättare
Birger Emanuelsson (s)
Tel 070-801 20 74

Lars Andersson (v)
Tel 073-092 99 94

Carina Nygren (kd)
carina.nygren@edu.lycksele.se 
Tel 070-659 26 18

Revisorer
Gun-Karin Karlsson (kd)
Tel 0950 - 140 35, Mobil 070 - 654 53 98

Kent Eriksson, ersättare (s)
 

Ombud vid bolagsstämma
Lilly Bäcklund (s)
​lilly.backlund@lycksele.se

Tel 0950-147 75

Dora Kohl, ersättare (fp) 
​dora.kohl@gmail.com
Tel 0950-411 91 

 

 

Marita Fransson, vice ordförande (s)
marita.fransson@vll.se 
Tel 0950-143 98, 070 - 699 19 67

Kenneth Isaksson (m)
​isak.kenneth@gmail.com
Tel 070-662 83 76


Ersättare
Eva Helleberg (s)
eva@helleberg.se 

Tel 070-350 62 81

Bo Martin Alm (c)
bomartin69@hotmail.se

Tel 070-333 58 05


Adjungerad
Clas Fries 
clas.fries@skogsstyrelsen.se 
Tel 090-15 83 14

Revisorer
Ulla-Britt Lindholm, (s) 
ullabritt1@telia.com

Tel 070-543 26 38

Lennart Salomonsson, ersättare (kd)
lennart.salomonsson@hossjo.net
Tel 073-210 21 05

Ombud vid bolagsstämma
Erik Bergqvist (s)
erik.bergkvist@regionvasterbotten.se
Tel 090-19 66 75

Tomas Mörtsell, ersättare (c)
tomas.mortsell@storuman.se
Tel 070-648 86 29