Trettio år i skogen - bakåt och framåt

Med anledning av Skogsmuseets 30-årsfirande 10 december 2014 arrangerades en Jubileumskonferens om förändringar i skogen och skogsarbetet från 1984 till 2044. Vi ägnade en heldag åt vad som hänt med skogen, skogsarbetet, innovationer/teknik och skogsprodukterna. Med forskares och skogs-
folks hjälp blickade vi också framåt.
Läs mer här!

Foto: Agne Hörnestig, Lycksele kommun.

 

 

Program

program_jubileumskonferens_10_dec.pdf (0.1 MB)

I media

Västerbottens Folkblad

vf_20141211.pdf (0.8 MB)

Västerbottens Kuriren

vk_20141210.pdf (1.5 MB)

Lokaltidningen

lokaltidningen_20141210.pdf (0.6 MB)

Attraktivare drivningsarbete, okt 2013

Ett första seminarium i Arena Skog ägde rum 9 oktober 2013. Det arrangerades i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Här diskuterades hur drivningsarbetet i skogsbruket ska bli mer attraktivt. Professor Em Bengt Ager, som var dagens absoluta huvudperson, gav såväl en historisk tillbakablick som förslag till förbättringsåtgärder. Representanter från skogsnäring och forskning redovisade den aktuella situationen och lämnade egna synpunkter.

Läs gärna vad som rapporterats i samband med seminariet!