Samarbete i länet

Här i Västerbottens län samarbetar vi med Västerbottens museum och Skellefteå museum, som precis som Skogsmuseet är tre av Region Västerbottens fem kulturbolag. Samma gäller också för oss alla, att våra respektive "hemkommuner" är delägare i våra bolag. 

Vi samarbetar till exempel kring följande så kallade Länsportaler: 

Kulturarv Västerbotten - där du kan söka efter föremål och fotografier som finns i våra samlingar. 

Hålla Hus - där du hittar information om framför allt byggnadsvård. Informationen finns dels på hemsidan, men också på museerna. I Lycksele finns också broschyrer och faktablad på Lycksele bibliotek.

SPÅR från 10 000 år - här finns länets samlade kunskap om vår äldre historia och om de spår som människor och verksamheter lämnat efter sig i landskapet. Du får veta vilka lämningar som är vanliga i vår region, hur de ser ut och var de ligger. Här finns också länkar till de som arbetar med arkeologi.