Kulturväxter

Lapplands Kulturbotaniska Trädgård är en del av den nationella genbanken för gamla kulturväxter som samlats in genom POM, Programmet för Odlad Mångfald. På Kulturbotan visas välkända blommor upp, arrangerade på ett nytt sätt som hämtat inspiration från samisk hantverkstradition och nybyggarkultur. Typiska torpväxter har placerats i strama samiska flät- och trekantsmönster. En nyskapande lappländsk trädgårdskultur har uppstått här på Kulturbotan! Många är de trädgårdsägare som har lämnat plantor av mormors ros, grannens stormhatt, farfars rabarber och kusinens pelargon.

Vid varje rabatt finns informationsblad som beskriver rabattens utformning med växtförteckning. På Kulturbotan hämtar du också kunskap om gamla kulturväxter genom kurser, skolprogram och specialguidningar.

Läs mer om Kulturbotan på Gammplatsens hemsida eller i filen nedan, ett repotage infört i Trädgård i Norr, nr nr 2/2014, www.tradgardnorr.se, med text och bilder av Text & Tal, Karin Engman. 
 

M Ä S T A R R A B A T T E N  2015
Äntligen kan vi avslöja att rabatten vid entrén till Gammplatsen, som gått under täcknamnet Fästmanssoffan, egentligen är MÄSTARRABATTEN 2015, och att den i själva verket heter Norrsken & Midnattssol, och att skaparen av denna heter Mariana Mattsson som därmed är årets Mästare! 

Mästarrabatter är skapade för vanliga trädgårdar av mästare inom trädgård. Under tio års tid, 2005–2015 har en ny Mästarrabatt lanserats varje år. Konceptet har drivits av LRF Trädgård/Plantskola - svenska detaljister och producenter av buskar, träd och perenner. Norrsken & Midnattssol är den senaste Mästarrabatten i serien. 

All information om Mästarrabatten finns här.

Foto till höger och nedan: Reginald Scholz.

 

 

Om Kulturbotan i Trädgård i Norr

om_kulturbotan.pdf (3.7 MB)

Mästarrabatten 2015

folder_mastarrabatt.pdf (4.1 MB)